نیازهای استارتاپ شما در حوزه
  • اینترنت اشیا
  • خانه هوشمند
  • هوش مصنوعی
را میشناسیم و در کنارتان هستیم

ما سرمایه گذار یا شتاب دهنده نیستم اما میتونیم درکنارتون باشیم برای مشاره های استارتاپ یا مشاوره های تخصصی در حوزه اینترنت اشیا، خانه هوشمند و هوش مصنوعی

STARTUP STRATEGY
+ IOT,SMART HOME, AI
+ YOUR STARTUP
= SUCCESS

سریع ترین راه برای رشد کسب و کار خود در حوزه اینترنت اشیا، خانه هوشمند و هوش مصنوعی

Select your Service (required)
STARTUP SERVICEIOT SERVICELEARNING SERVICEMARKETING STRATEGYGRAPHIC SERVICESTARTUP REQUIREMENTSTARTUP SALEIOT DEVELOPMENT

خدمات تخصصی ما در این طرح

مشاوره تخصصی

خدمات تخصصی مشاوره اینترنت اشیا، خانه هوشمند و هوش مصنوعی

مشاوره استراتژی بازاریابی

مشاوره تخصصی در حوزه استراتژی های مارکتینگ و بازاریابی

نگارش پیش نیازهای استارتاپ

خدمات تخصصی نگارش پیش نیازهای استارتاپ مثل طرح کسب وکار، آنالیز SWOT و …

توسعه تکنولوژی اینترنت اشیا

آماده سازی و توسعه خط مشی ورتیکال های مختلف حوزه اینترنت اشیا

مشاوره استارتاپ

مشاوره راه اندازی استارتاپ در حوزه اینترنت اشیا، خانه هوشمند و هوش مصنوعی

خدمات آموزشی

خدمات تخصصی آموزش اینترنت اشیا، خانه هوشمند و هوش مصنوعی

خدمات طراحی گرافیک

خدمات تخصصی طراحی گرافیک، UI/UX و اقلام مورد نیاز استارتاپ

فروش استارتاپ ها

انتقال تجربه و دانش فنی 4 سال توسعه فناوری های نوین

نیازهای استارتاپ شما در حوزه
  • اینترنت اشیا
  • خانه هوشمند
  • هوش مصنوعی
را میشناسیم و در کنارتان هستیم

ما سرمایه گذار یا شتاب دهنده نیستم اما میتونیم درکنارتون باشیم برای مشاره های استارتاپ یا مشاوره های تخصصی در حوزه اینترنت اشیا، خانه هوشمند و هوش مصنوعی